Muzeum w Lęborku
www.muzeum.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Status prawny i podstawa działalności

 Organizatorem Muzeum w Lęborku jest Gmina Miasto Lębork.

Muzeum w Lęborku finansowane jest z budżetu Gminy Miasta Lębork, środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

Muzeum w Lęborku jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Burmistrza Miasta Lęborka pod nr XXVI-306/93 z dnia 10 lutego 1993 r. i posiada osobowość prawną.

Muzeum w Lęborku działa na podstawie:

1.   ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5 póz. 24 z późniejszymi  zmianami),

2.   ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późniejszymi zmianami),

3.   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1998 r., Nr 142, póz. 1591 z późniejszymi zmianami),

4.   postanowień Statutu Muzeum w Lęborku nadanego przez Radę Miejską w Lęborku uchwałą nr IV-52/2003 z dnia 31.01.2003 r. w porozumieniu z Ministrem Kultury.

 


Data publikacji: 25.11.2013 (13:48)Data aktualizacji: 01.09.2020 (13:43)
Osoba publikująca: Bogumiła TesmerOsoba modyfikująca: Bogumiła Tesmer
Autor: Bogumiła Tesmerliczba wejść: 4677
01 wrz 2020 (13:43)Bogumiła Tesmer»Status prawny i podstawa działalności
03 gru 2013 (13:52)Bogumiła Tesmer»Status prawny i podstawa działalności
25 lis 2013 (13:48)Bogumiła Tesmer»Status prawny i podstawa działalności

Przejdź do góry strony