Muzeum w Lęborku
www.muzeum.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Regulamin zwiedzania Wieży Ciśnień

Regulamin zwiedzania Wieży Ciśnień

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zwiedzania, przebywania i poruszania się na terenie Wieży Ciśnień (zwanej dalej Wieżą) i dotyczy obiektu Wieży Ciśnień znajdującego się przy ulicy Pięknej, 84-300 Lębork i będącego częścią Muzeum w Lęborku (zwanego dalej Muzeum).
 2. Przebywający na terenie Wieży zobowiązani są do przestrzegania przepisów, zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych, a także do ochrony zabytków, zbiorów i dziedzictwa kulturowego będącego własnością Muzeum.
 3. Wieża czynna jest cały rok, a godziny otwarcia zmieniają się w zależności od pory roku i ustalane są osobnym rozporządzeniem Dyrektora Muzeum.
 4. Ustala się, że dniem zamkniętym dla zwiedzających jest poniedziałek, a także: Nowy Rok, 6 stycznia, pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych, 1 listopada, 11 listopada.
 5. Przebywanie na terenie Wieży poza godzinami otwarcia wymaga zgody Dyrektora Muzeum, bądź osoby przez niego upoważnionej.
 6. Ze względów bezpieczeństwa, prowadzonych prac budowlano – konserwatorskich lub w innych szczególnych sytuacjach, dostęp do miejsc, wystaw i budynku Wieży może zostać zarządzeniem Dyrektora ograniczony lub całkowicie wyłączony.
 7. W szczególnych przypadkach Dyrektor może udostępnić ekspozycję do zwiedzania poza godzinami otwarcia Wieży.

§ 2

 1. Wieżę można zwiedzać indywidualnie lub w zorganizowanych grupach.
 2. Wieżę należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem zwiedzania.
 3. Oprowadzaniem grup po Wieży zajmują się pracownicy merytoryczni, a grupy mogą liczyć maksymalnie 40 osób, przy czym na poszczególnych ekspozycjach może przebywać maksymalnie:
 • poziom -2 – 48 osób
 • poziom -1 – 48 osób
 • poziom 1 – 48 osób
 • poziom 2 – 10 osób
 • poziom 3 – 0 osób
 • poziom 4 – 20 osób
 • poziom 5 – 20 osób
 • poziom 6 – 48 osób
 • poziom 7 – 48 osób
 1. Rezerwacji terminu zwiedzania i usługi przewodnickiej można dokonać osobiście lub telefonicznie. O zapewnieniu usługi przewodnickiej decyduje pierwszeństwo zgłoszeń i bieżące możliwości zapewnienia usługi przez Muzeum.
 2. Ostatnie wejście na teren Wieży możliwe jest najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem Wieży.

§ 3

 1. Podstawą wejścia na Wieżę jest posiadanie ważnego biletu wstępu lub zaproszenia.
 2. Bilet wstępu lub zaproszenie należy zachować do kontroli.
 3. Wstęp na Wieżę jest bezpłatny.
 4. Wyłączna odpowiedzialność i opieka nad małoletnimi turystami podczas zwiedzania Wieży spoczywa na ich opiekunach.

§ 4

 1. Wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów, ekspozycji muzealnych oraz wydarzeń przez zwiedzających jest bezpłatne.
 2. Wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów oraz ekspozycji muzealnych nie może utrudniać zwiedzania innym osobom.
 3. Wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów oraz ekspozycji muzealnych do celów komercyjnych (sesje fotograficzne i filmowe, publikacje itp.) i naukowych (prace i publikacje naukowe) wymaga zgody Dyrektora Muzeum, ewentualnie zawarcia pisemnej umowy.
 4. Szczególne potrzeby w zakresie fotografowania i filmowania obiektów oraz ekspozycji muzealnych rozpatrywane są indywidualnie.

§ 5

 1. W Muzeum obowiązuje zakaz:
  • wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów,
  • zwiedzania po spożyciu alkoholu lub narkotyków,
  • dotykania eksponatów i elementów ekspozycji oraz wystroju wnętrz, siadania na meblach,
  • wnoszenia i spożywania we wnętrzach muzealnych napojów alkoholowych, lodów, słodyczy, napojów, owoców, kanapek itp.,
  • biegania i ślizgania się po posadzkach,
  • wchodzenia do pomieszczeń nie przeznaczonych do zwiedzania oraz miejsc niedostępnych (wygrodzonych) na ekspozycjach,
  • palenia tytoniu,
  • wprowadzania psów oraz innych zwierząt na teren Wieży.
 2. Zabrania się wstępu na Wieżę osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania przez innych zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 3. Zgody Dyrektora Muzeum lub upoważnionej osoby wymaga:
  • prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji),
  • organizowanie akcji reklamowych, happeningów i tym podobnych wydarzeń,
  • wykonywanie i wykorzystywanie filmów i fotografii przedstawiających eksponaty, wnętrza i architekturę Wieży w celach komercyjnych.
 4. Zwiedzający zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez pracowników Muzeum również w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania ekspozycji, organizowanych imprez oraz biletów zamieszczane są na planszach informacyjnych znajdujących się w recepcji Wieży oraz na stronach internetowych Muzeum.
 6. Za rzeczy pozostawione na terenie Wieży, instytucja nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Skargi i wnioski zwiedzających przyjmuje pracownik recepcji w godzinach otwarcia Wieży i Dyrektor Muzeum w poniedziałki w godz. 8:oo – 16:oo, w siedzibie głównej tj. w Lęborku, ul. Młynarska 14/15.
 8. Osobom naruszającym przepisy niniejszego regulaminu można odmówić wstępu na teren Wieży lub z tego terenu usunąć.
 9. Zwiedzający ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone przez nich szkody na osobach lub mieniu.

§ 6

1. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 59 8 62 24 14 lub na stronie internetowej www.mueum.lebork.pl

       2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania. 


Data publikacji: 11.04.2023 (09:18)Data aktualizacji: 11.04.2023 (09:18)
Osoba publikująca: Bogumiła TesmerOsoba modyfikująca: Bogumiła Tesmer
Autor: Bogumiła Tesmerliczba wejść: 792

Przejdź do góry strony